Deprem Nedeniyle Faaliyette Olmayacak Gümrük Müdürlükleri Hakkında

24.02.2023
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 21.02.2023 tarihli ve 1863 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile Antakya, Adıyaman, Islahiye ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüklerine ait hizmet binalarının kullanılamaz hale gelmesi ve mevcut koşullarda hizmet verilmesinin mümkün olmaması nedeniyle, adı geçen gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilen işlemlerin, ikinci bir talimata kadar diğer gümrük müdürlüklerince yürütülmesinin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Bakanlığın 16.02.2023 tarihli ve 82844400 sayılı yazısı ile mezkur hususun tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.