KKTC'ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu hk.

21.12.2022
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen yazıda, mer'i mevzuatta yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin 22 nci hanesinin Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesinin zorunlu olacağı bilgisi verilmiştir. Ekte bir örneği sunulan diğer bir yazıda da, Lefkoşa Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile KKTC arasındaki ikili ticarette Türk Lirası'nın kullanımı ile ilgili mezkur değişiklik ve söz konusu değişiklikle ilgili değerlendirmeler iletilmiştir.

Saygılarımızla

 

Ek: KKTC'ye İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunluluğu