Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik Değişikliği

25.08.2022
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 23.08.2022 tarihli yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce Birlikleri’ne iletilen yazıda, 16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanmasına ve satışına kısıtlama getirildiğinin belirtildiğinden bahisle, sözkonusu mevzuat değişikliğinin Odamız üyelerine duyurulması talep edilmektedir. 

T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün anılan yazısında;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik öngören İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, 

Anılan Yönetmelik değişikliği ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından otomobil ve arazi taşıtlarının doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 01.07.2023 tarihine kadar yapılamayacağının hüküm altına alınmış olduğu,

Bununla beraber, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 16.08.2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15.09.2022 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilmesine ve satılabilmesine imkân sağlanmış olduğu, 

Bu çerçevede, mezkûr düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanmasına ve satışına kısıtlama getirilmiş olduğu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin 16.08.2022 tarihinden önce kendi adlarına tescil edilmiş taşıtlarının satışının 15.09.2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışının da ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 01.07.2023 tarihinden önce yapılamayacağı,

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin idari yaptırıma maruz kalmamalarını teminen, bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen pazarlama ve satış kısıtlamalarına riayet etmeleri gerektiği hususları ifade edilmektedir.
 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası