Küçük ve Orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı

Küçük ve Orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı
21.04.2022
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda; KOSGEB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı'nın başlatıldığı, bu destek ile işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir kısmının KOSGEB tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahiptir.

KOBİ'ler Enerji Motorları Desteği kapsamında 100 bin, Verimlilik Artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek alabilecektir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programına ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ALİAĞA TİCARET ODASI

EK: BİLGİ NOTU