Motor Yağı Değişim Noktaları Hakkında

28.03.2022
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 24.03.2022 tarihli ve E-34221550-611.01-3147 sayılı yazıda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir yazısına atıfta bulunularak, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Ayrıca söz konusu yazıda; Çevre Kanunu'nun 20’nci maddesinin (dd) bendinde yer alan;

"Ek 15’inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir."

hükmü kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulandığı hatırlatılmaktadır.

Bu kapsamda bahsi geçen yazıda, halihazırda motor yağı değişimi yapan ancak yetki belgesi bulunmayan üyelerimizin ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak yetki belgesi almaları gerekliliği ve yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan üyelerimize Çevre Kanununun 20’nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağı hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası