Hobi Bahçeleri hk.

28.03.2022
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda; Anayasanın 44. ve 45. maddeleri gereği, Tarım ve Orman Bakanlığının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde toprağın korunması, geliştirilmesi, bölünmelerinin önlenmesi ve amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi hakkında görev, yetki ve sorumluluklarının bulunduğu bildirilmiştir.

İzmir’de bazı emlakçıların tarımsal araziler üzerinde hem kabahat hem de suç niteliği taşıyan bazı fiili bölünme yolu ile haksız kazanç içeren mevzuata aykırı işlemleri olduğuna dair yazılı ve sözlü birçok şikayet alındığı yazıda iletilmiştir. Bu şikayetlerin muhtarlar toplantısında Sayın Valimizin başkanlığındaki oturumlarda da dile getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ilimizde başta internet siteleri ve sosyal medya olmak üzere farklı mecralardan yapılan duyurular ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı uygulamaların yapılmaması hakkında üyelerimizin uyarılması istenmiştir.

Tarım arazileri ve zeytinliklerin bölünerek kullanılmasının, üzerine izinsiz inşai yapı yapılmasının yasalara aykırı olduğu belirtilmektedir.

İzmir Valiliğince bu kapsamda 5403 sayılı Kanunun 21. maddesi gereği tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının devredilmesine yönelik yapılan işlere aracılık ederek arazilerin bütünlüğünü bozanların bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adli para cezası verilme işlemlerine maruz kalacağının bilinmesi gerektiği paylaşılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası