ALTO’da ‘Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

ALTO’da ‘Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
25.01.2022
  •  A 

 

Aliağa Ticaret Odası ve KOSGEB İzmir Müdürlüğü tarafından organize edilen ve KOSGEB İzmir Müdürlüğü Uzmanı Erçin Adıgüzel’in katılımıyla ALTO üyelerine yönelik, Kovid-19 kapsamında hayata geçirilen “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kovid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde yürütülen “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek” Programının detayları, KOSGEB İzmir Müdürlüğü Uzmanlarından Erçin Adıgüzel tarafından üyelere aktarıldı.

KOSGEB Uzmanı Erçin Adıgüzel sunum eşliğinde, ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın amacı, kimlerin yararlanabileceği, destek ödemeleri hakkında bilgi aktardı.

Adıgüzel sunumda başlıca şu bilgileri verdi:

“KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

- 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,

- “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile; yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. 

Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı olarak kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkanları ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir. 

Destek ödemeleri, 6 ay+6 ay şeklinde destek ödemesine esas iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir.”

Son başvuru tarihinin 31 Mart 2022 olduğu bildirilirken, destek ödeme döneminin 2022 Ocak’tan itibaren 6+6 ay istihdam karşılığında 2 taksite, MKİ geri ödeme döneminin ise 2 yıl ödemesiz, ardından 4’er aylık dönemler halinde 6 taksitte geri ödeneceği kaydedildi.