Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

24.09.2021
  •  A 

 

Sayın Üyemiz;

Gümrük Yönetmeliği’nin 229, 238, 512, 518 ve 523. maddelerinde değişiklikler yapılmış ve aynı yönetmeliğe “İzinli gönderici yetkisine ilişkin geçiş hükmü” başlıklı geçici madde 19 eklenmiştir.

24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924.pdf