Aidat borçlarının yapılandırması için son gün 31 Ekim

Aidat borçlarının yapılandırması için son gün 31 Ekim
01.09.2021
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

27/08/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit süreleri de birer ay uzatıldığı belirtilmektedir.

Buna göre :

1. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitinin en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 
3. Kanun 30/04/2021 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2021 yılı aidat borçları bu kanuna dahil değildir.
4. Aidat borçları Azami altı eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir.
5. Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir.