YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMI HK.

10.05.2021
  •  A 

 

Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar girilmesi (doldurulması) gereken Yıllık İşletme Cetvelini, Covid-19 salgın riski nedeniyle veremeyen sanayicilerin yine 6948 sayılı Kanun çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurusu halinde sürenin  uzatılması ilgili Bakanlık yetkisinde olduğu belirtilmiştir.

Yazıda; ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de dikkate alınarak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin YİC verilme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar uzatılacağı bildirilmiştir.

Bu kapsamda mücbir sebep bildirme taleplerinin ve Yıllık İşletme Cetveli veri girişlerinin 14 Haziran 2021 (14.06.2021) tarihi gün sonuna Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden (saat 24:00’e) kadar yapılması gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.