TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
19.04.2021
  •  A 
 
Sayın Üyemiz,
 
16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış olup 31 Temmuz’a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki eğitim şartı aranmayacak. 14 Ekim 2020 itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan emlak işletmeleri adına sorumlu Emlak Danışmanlarınca 31 Temmuz'a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilecek, söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belge 31 Aralık'a kadar Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne aktarılacak veya ticaret il müdürlüğüne teslim edilecek. 5 Haziran tarihinde yapılan düzenleme ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile ilköğretim mezunları da yetki belgesi alabilecekler. Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son 5 yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az 6 ay, bunların dışında kalanların ise en az 12 ay Emlak Danışmanlığı veya Sorumlu Emlak Danışmanlığı yapmaları gerekecek.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.