Pandemi Tedbirleri Kapsamında Kapatılan İş Yerleri için Mücbir Sebep Kararı

Pandemi Tedbirleri Kapsamında Kapatılan İş Yerleri için Mücbir Sebep Kararı
25.01.2021
  •  A 

Sayın Üyemiz,

Odamızın ilgili Bakanlıklar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yaptığı girişimler ile ilgili İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesine ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) yayımlanmıştır.

COVID-19’un ekonomiye olan etkilerinin azaltılması amacıyla, salgın ve kısıtlamalardan etkilenen işyerlerine yönelik getirilen mücbir sebep hali, bu kez kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya girmiştir. İkinci mücbir sebep kapsamında, faaliyetleri tamamen durdurulan işyerleri girecektir.

Vergi usul kanunu genel tebliğine göre, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Kapsam dahilinde mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve KDV beyannameleri, elektronik defter beratları ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

İlgili Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası