Kademeli Mesai Uygulamasına Geçilmesine İlişkin 2020/133-Ek Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı hk.

15.11.2020
  •  A 

Sayın Üyemiz,

2020/133-Ek Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında;

  • İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve 18098 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimiz Hıfızssıhha Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/131 nolu kararında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerine yönelik, İlimiz İl Hıfzısıhha Kurulunun 12.11.2020 tarih ve 2020/133 nolu kararı ile Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarına yönelik belirlenmiş olan çalışma saatlerinin aşağıda belirtildiği gibi yeniden düzenlenmesine;
     
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarına ulaşımını kendi binek/özel/kamu araçları ile yapan işyerleri için mesai saatlerinin 07:00-16:00,  olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçilmesine,
     
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşlarından normal mesai, fazla mesai veya vardiyalı çalışan firmalarından şehir trafiğine yük getirmeyen personel ulaşımını özel servisle sağlayan işyerlerinin mesai saatlerinin daha önce belirledikleri çalışma saatlerine uygun olarak devam etmelerine,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası

EK: T.C. İzmir Valiliği 2020/133 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Ek Kararı