ALİAĞA’DA ENDÜSTRİYEL SU KAYNAKLARININ KULLANIMINDA ÖNEMLİ ADIM

ALİAĞA’DA ENDÜSTRİYEL SU KAYNAKLARININ KULLANIMINDA ÖNEMLİ ADIM
30.10.2020
  •  A 

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Aliağa Ticaret Odası (ALTO) organizasyonunda  Aliağa’daki demir çelik fabrikaları yöneticileriyle işletmelerde kullanılan su kullanımının kaynağını çeşitlendirmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Hayatın devamlılığında “olmazsa olmaz” öneme sahip bulunan su, sanayi üretiminin de en önemli girdi kalemlerinden birini oluşturuyor. Endüstriyel üretimde büyük öneme sahip bulunan suyun temini ve kullanımı ise başlı başına ele alınması gereken bir konu olarak dikkat çekiyor.

Bu noktadan hareketle sanayi üretiminin can damarlarından olan suyun temini noktasında yapılabilecek çeşitli çalışmalar, Aliağa’da gerçekleştirilen bir toplantıyla istişare edildi. ALTO’da gerçekleştirilen toplantı, İBB, ALTO ve sanayici temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Jeoloji Mühendisi Alim Murathan, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka ve bölgedeki fabrikaların yöneticileri katılım sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Ticaret Odası ve bölge fabrikaları bu konuda bir adım atarak, gerek yer altı su kaynaklarının korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını ön gören, gerekte sanayicinin ihtiyaç duyduğu kaliteye sahip suyun işletmelerde kullanımını ön gören bir anlayışla sanayicinin su ihtiyacının, kaynakların çeşitlendirilerek kullanımı (arıtılmış suyun geri kazanımıyla kullanılması) noktasında fikir birliğine vardı.

Toplantıda yer altı su kaynaklarının önemine işaret edilerek, sanayicilerden gelen su temini ile ilgili görüş ve önerilerin önemli olduğu, konunun ortak bir konsensüs çerçevesinde oluşturulacak çalışmalarla çözüme kavuşturulabileceği vurgulandı.

Demir çelik fabrikaları yöneticileri de konuşmalarında, sanayicinin su tedarikiyle ilgili bulundukları çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Su kaynaklarını koruyan bir anlayışla üretim faaliyetlerini sürdürmenin kararlılığında bulunduklarına işaret eden yetkililer, kamu, stk ve iş dünyası temsilcilerinden oluşturulacak bir heyetin bilgi ve denetimindeki çalışmalarla soruna köklü çözüm getirilebileceğine işaret ettiler.

Toplantı sonrasında yapılacak karşılıklı bilgi paylaşımı ve çalışmalarla sanayi üretiminde gerekli olan su temininin sağlanmasında, uygulanacak yöntemler üzerinde araştırmalarda bulunulacak ve endüstriyel su temini bu çerçevede oluşturulacak.

  • ALİAĞA’DA ENDÜSTRİYEL SU KAYNAKLARININ KULLANIMINDA ÖNEMLİ ADIM
  • ALİAĞA’DA ENDÜSTRİYEL SU KAYNAKLARININ KULLANIMINDA ÖNEMLİ ADIM