Kamu İhale Mevzuatı Değişiklikleri

01.10.2020
  •  A 

Sayın Üyemiz,

30.09.2020 tarih 31260 Sayılı Resmi Gazetede Kamu İhale Kurumu içerisinde yer alan mevzuat değişiklikleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğler yayınlanmıştır.

·Teminat mektupları, tüzel kişilik bilgileri ile ilgili hükümlerin yer aldığı “Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·Teminat mektupları, tüzel kişilik bilgileri ile ilgili hükümlerin yer aldığı “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler, teminat ile ilgili hükümlerin yer aldığı “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·Teminat mektupları, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin hükümlerin yer aldığı “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·Şikayet başvuruları ile ilgili hükümlerinin yer aldığı “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·Makine, teçhizat ve diğer ekipman, teminat mektupları, tüzel kişilik bilgisi hükümlerinin yer aldığı “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, teminat mektupları, tüzel kişilik bilgileri, birim fiyatlar ile ilgili hükümlerin yer aldığı “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

·“İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

·“Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

·“Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ

Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/30.09.2020 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası