Az Tehlikeli ve 50'den Az Çalışanı Olan İş yerlerinde İş Yeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Hk. Duyuru

Az Tehlikeli ve 50'den Az Çalışanı Olan İş yerlerinde İş Yeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Hk. Duyuru
09.07.2020
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan son düzenlemeye göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 50’den az sigortalı çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüm işyerleri  İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasından sorumlu tutulmaktadır.

Kanuna göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde iş hekimliği ve iş sağlığı uzmanı bulundurmak, risk analizi ve acil durum eylem planı yaptırmak zorunlu hale gelmiştir. Kanun kapsamında 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, işverenleri veya işveren vekilleri tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartı ile iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini yürütebilecek olup hekim desteğini ise dışarıdan sağlayabileceklerdir.

Eğitim almayan işverenler ise, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorundadırlar. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmemesi durumunda çalışan sayısına göre cezai meyyidelere maruz kalınacak olup ilgili yönetmeliğe ekte yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Ek: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu