SGK 2020/12 KORONAVİRÜS (COVID-19) GENELGESİ

11.05.2020
  •  A 

Sayın Üyemiz,

Covid-19 salgını ile oluşan sıkıntıların atlatılması ve üretimde devamlılığın sağlanması ve Üyelerimizin beklentilerine cevap vermek için Odamız tarafından çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Özellikle Odamız üretim, iç ve dış satışlar ile tedarik süreçlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Odamızın Üyelerimizle yaptığı görüşmeler sonucu ortaya konan ortak istek, gerekli önlemlerin alınarak üretimin devam etmesi, kesintiye uğramaması ve tedarik zincirinin kırılmaması için firmaların çalışmalarına devam etmesi gerektiğidir. Buradan hareketle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilmiş olan Covid-19’un iş kazası olarak değerlendirilmemesi yönünde olmuştur.

Bu itibarla, firma çalışanlarında Koronavirüs tespit edilmesi durumunun 5510 sayılı Kanunun 15’nci maddesinde belirtilen hastalık durumunda iş göremezlik hali olarak nitelendirilmesi ve iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmaması hususunda görüşlerimiz TOBB başta olmak üzere çeşitli kurumlara iletilmiştir.

Bunun sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, sağlık hizmeti sunucularına Covit-19 salgınına maruz kalarak başvuran sigortalılar hakkında 07.05.2020 tarihli ve 2020/12 sayılı bir Genelge yayınlanmış ve COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alınarak salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucusuna başvuran sigortalı kişiler hakkında “iş kazası” veya “meslek hastalığı” provizyonu değil, “hastalık” kapsamında provizyona alınması gerekeceği bildirilmiştir.

Bahse konu Genelge ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası

 

Ek: SGK Genelgesi