YILLIK İŞLETME CETVELİ HK.

21.02.2020
  •  A 

T.C. İzmir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 09/01/2020 tarihli yazısı;

İlgi kayıtlı yazıda;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelinin, 2020 yılı Nisan ayı sonunu beklemeden, ilgili Bakanlığın http://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi E-Devlet üzerinden giriş yapılarak elektronik ortamda verilmesinin gerektiği, aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.