OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK.

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK.
02.01.2020
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimleri ile, Otopark Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini 31.03.2020 tarihine kadar uzatmıştır.

 

Resmi gazetede yayımlanan düzenleme aşağıdaki gibidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 22.2.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31.12.2019" ibaresi "31.3.2020" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.