YILLIK İŞLETME CETVELİ HK.

11.04.2019
  •  A 

SAYIN ÜYEMİZ;

 İLGİ: T.C. İzmir Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 09/01/2019 tarihli yazısı.

            İlgi kayıtlı yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar tarafından, her takvim yılı başından itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren 2018 yılı Yıllık İşletme Cetvelinin, 2019 yılı Nisan ayı sonunu beklemeden, ilgili Bakanlığın http://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi ‘’Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’’ başlıklı bölümünden elektronik ortamda verilmesinin gerektiği, aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası uygulanacağı belirtilmektedir.

             Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası