ALİAĞA TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ

ALİAĞA TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ
09.10.2018
  •  A 

Aliağa Ticaret Odası, üye işletmelerinin ihtiyaç duyabileceği mali işler süreçlerine destek olmak amacıyla ‘Muhasebe ve Mali Müşavirlik Danışmanlık’ hizmeti vermeye devam ediyor. Oda üyelerinin, yeminli mali müşavir ile birebir görüşmeler yapabileceği, bilgilendirme hizmeti 11 Ekim Perşembe günü saat 13.30 ile 17.00 saatleri arasında randevu usulü ile Aliağa Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleşecek.

Aliağa Ticaret Odası Üyelerine Yeminli Mali Müşavir Danışmanlık Hizmeti

Aliağa Ticaret Odası oda üyelerine mali işlemler konusunda Yeminli Mali Müşavirlik danışmanlık hizmeti verecek. Oda üyelerinin, yeminli mali müşavir ile birebir görüşmeler yapabileceği, bilgilendirme hizmeti 11 Ekim Perşembe günü saat 13.30 ile 17.00 saatleri arasında randevu usulü ile Aliağa Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleşecek.

ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, mali işlemler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteki temel amaçlarının ALTO üyesi işletmelerin, mali işler süreçlerini (muhasebe, vergi vb.) en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Teknik İflas ile ilgili bilgilendirme de yapılacak

İş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuatların, şirketlerin mali işler süreçlerini en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirdiğini ifade eden Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, “Hızla gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla kanunlar, mevzuatlar devamlı güncelleniyor, geliştiriliyor, eksiklikleri gideriliyor. İşletmelerin ve kişilerin değişiklikleri takip etmesi de haliyle kolay olmuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yayımlanan tebliğ kapsamındaki ‘Türk Ticaret Kanunu 376.ncı maddesi kapsamında ‘Teknik İflas’ Hakkında Bilgilendirme gerçekleştirilecek. Üyelerimizin firmalarının bu günü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali işler süreçleri noktasında oda olarak devreye girerek üyelerimizin muhasebe ve mali müşavirlik alanlarında konunun uzmanlarından bilgi almalarını sağlamaya çalışacağız” dedi.

Oda üyelerine verilecek danışmanlık hizmeti konuları ise şöyle: 
• Finansal Risk Yönetimi ve Finansal Analiz
• Türkiye Muhasebe Standartları Uyarınca Hazırlanması Gereken Finansal Tablolar
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
• 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulamaları (İhracat İadesi Ve Diğer Katma Değer Vergisi İadeleri Tüm Yönleri İle)
• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
• 7101 sayılı kanunla getirilen konkordato uygulaması hakkında genel bilgilendirme.
•Türk Ticaret Kanunu 376.ncı maddesi kapsamında Teknik İflas Hakkında Bilgilendirme.
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
• Vergi-İcra Kanunu
• Vergi İncelemesi ve Sonuçları
• Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları
• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
• Yatırım İndirimi
• Dış Ticaret İşlemleri
• Uluslararası Taşımacılık
• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
• 6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun
• 3568 Sayılı Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Kapsamı
• Bağımsız Denetçiler ve Bağımsız Denetim Hususları
• Vergi Dairesi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Uygulama Yönetmeliği
• Diğer Tüm Vergi Kanunları ve Uygulamaları
• Vergi Tekniği Raporları dava konucu edilebilir mi?
• Vergi Suçu Raporları dava konusu edilebilir mi?
• Vergi İnceleme Raporları dava konusu edilebilir mi?
• Hangi nedenlerle ve yöntemlerle Özel Esaslara tabi olursunuz? Özel Esaslara karşı yargı yolu var mıdır ve dava yöntemleri nelerdir?
• Vergi Dairesi Müdürlüğünün Özel Esaslar Hakkındaki yazısına verilecek cevaplarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
• 7143 sayılı kanunun Matrah Artırımı uygulamasında özel durumlar ve kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından engellenmesi mümkün müdür?
• Vergi Daireleri Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki yönetmelikten dolayı uygulamada karşılaşılan sorunlar.