İMAR BARIŞINDA SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLDİ

İMAR BARIŞINDA SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİLDİ
24.09.2018
  •  A 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren karar ile imar barışı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk’ün de İmar Barışı ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ege Bölge Toplantısı’nda dile getirdiği sorunlar, İmar Barışı’nın usul ve esaslarında değişiklik yapılarak giderildi.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ege Bölge Toplantısı’nda, Tek bir bağımsız bölüm olarak işlenen yapının tamamı için değil imara aykırı bölümleri için Yapı Kayıt Belgesinin düzenlenmesi gerektiğini, alınacak bedelin de sadece aykırı alan üzerinden hesaplanması gerektiği gibi birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirmişti.

Yeni düzenlemeye göre, tek bir bağımsız bölüm olarak işlenen alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane gibi yapılarda, yapının tamamı için değil imara aykırı bölümleri için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesinin yolu açıldı. Bedel de sadece aykırı alan üzerinden hesap edilebilecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedelini eksik ödeyenlere düzeltme olanağı sağlanırken, eksik olan meblağın ödenmemesi halinde Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek ve yatırılan bedel de iade edilmeyecek. Yalan beyanda bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulacak. Yapı Kayıt Belgesi bedelini fazla ödeyenler iade alabilecek.

Yönetmelik ile ilgili detaylı bilgilere, 20 Eylül 2018 Tarihli ve 30541 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Yönetmeliğinden ulaşılabilir.