İŞSİZLİĞİN ÇARESİ MESLEKİ EĞİTİM

İŞSİZLİĞİN ÇARESİ MESLEKİ EĞİTİM
29.12.2017
  •  A 

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka, Türkiye’de yaşanan işsizlik sorununu önemli ölçüde bitirecek faktörlerden birisinin de mesleki ve teknik eğitimin öne çıkarılması olacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu Başkanı da olan Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka, TOBB’un son yıllarda üzerinde durduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli görüştüğü mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlayarak yürürlüğe koyduğu 6764 sayılı kanunun mesleki eğitime olan etkisine değindi.

Mesleki eğitim Türkiye’nin geleceğine yatırım

Çıraklık Eğitim Merkezlerinin “4+4+4” sistemine dahil edilmesi ile birlikte artık 8. sınıftan mezun olan öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezlerine devam edebileceğini, 4 yıllık mesleki eğitim merkezilerinden mezun olan öğrencilerin artık hem ustalık belgesi, hem de isterlerse fark derslerini tamamlayarak lise diploması alabileceklerini ifade eden Saka, “Mesleki eğitim hiç kuşkusuz sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Nitelikli teknik personel yetiştirilmesinde ise mesleki ve teknik eğitimin önemi tartışılmaz. Kalkınmışlık düzeyi yüksek olan ülkelerin mesleki ve teknik eğitime verdikleri önem, bu yaklaşımı güçlü bir şekilde desteklemektedir. Son yıllarda mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenci sayısındaki düşüşler çıraklık eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını zorunlu kılarak; 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Bu kanun ile çıraklık eğitim zorunlu örgün eğitim kapsamına alındı. Bu çalışmalar ile ekonomimizin temel yapı taşı olan esnaf ve sanatkârların çırak ihtiyaçlarının karşılanması ve çırak öğrencilerin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini daha iyi öğrenmelerinin yolu açılmıştır” dedi.

Mesleki eğitim gençlere avantaj sağlıyor

Yeni sistemde kanuna “staj”, “tamamlayıcı eğitim” ve “telafi eğitimi” ibareleri eklenerek bu öğrencilerin işletmede çalıştıkları süre boyunca ücret almalarının sağlandığını ifade eden Saka, “      Çırak öğrenciler asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak kaydıyla ücret alacaklar. Bu şekilde öğrenciler hem öğrenecek hem de para kazanabilecek. Aynı zamanda öğrencilere ödenecek ücretin üçte ikisini devlet karşılayacak. Mesleki ve teknik eğitim öğrencileri 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacaklar. Bu okuldan mezun olan öğrencilere ustalık belgesi verilerek genç yaşta mesleki yeterliliği olan belgeli elemanlar haline geleceklerdir. Hatta iş yeri açma hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca çırak öğrenciler isterlerse fark derslerini tamamlayarak meslek lisesi diploması alabilecek, üniversite sınavlarına girerek kendilerine üniversite yolunu da açabilecekler” diye konuştu.

İşsizlikte kalıcı çözümün yolu mesleki eğitim

Gençlerin eğitimde ya yanlış tercihler yaptığını ya da yanlış tercihlere yönlendirildiğine de değinen ALTO Başkanı Adnan Saka, “Ülkemizdeki anne ve babalarda da yanlış bir mesleki eğitim algısı bulunuyor. Ailelerde sanki başarı düzeyi düşük kişilerin bu okullara gittiği gibi bir algı oluşmakta. Halbuki gelişmiş ülkelerin mesleki eğitime verdiği önem çok büyük. Mesleki eğitim ülkenin ve gençlerin geleceğine bir yatırımdır. Meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerine giden öğrencilere üniversite yolu da açık. Yani aslında mesleki eğitim alarak mezun olan gençler çift kanatlı kuş konumundadırlar. Hem kendi alanlarında ilerleme hakkına sahipler hem de isterlerse üniversitede eğitim görme hakkına sahipler. İşsizlikte kalıcı bir çözüm istiyorsak bunun yolu nitelikli teknik personel yetiştirmekten geçiyor. Bir yanda işveren çalışacak personel bulamıyor, diğer yanda gençler işsiz fakat iş bulamıyor. Gençlerimizin piyasadaki talebe bakılarak yetenekleri ölçüsünde doğru yönlendirilmeleri gerekiyor. Bu noktada gençlerimizin ailelerine ve öğretmenlerine büyük görev düşüyor” dedi.