İMALAT SANAYİ KOBİ’LERİNE 1 MİLYON TL DESTEK

İMALAT SANAYİ KOBİ’LERİNE 1 MİLYON TL DESTEK
26.09.2017
  •  A 

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen ‘Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması’ konulu proje çağrısı Aliağalı sanayicilere tanıtıldı.


Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması’ konulu proje çağrısı toplantısının açılışında konuşan ALTO Başkanı Adnan Saka, KOSGEB’in imalat sanayisinin orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelere 300 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon TL destek veriyor olmasının sanayicilerin elini güçlendireceğini söyledi. Saka, İşletmelerimizin yönetim kalitesi ve verimliliğinin artırılması, daha teknolojik ve katma değerli ürünler üretebilmeleri için verilen destek güzel bir proje olacak. Destekten yararlanmak isteyen KOBİ'lerimiz 8 ana başlık üzerinde hazırlayacakları projeleri ile başvuru yapacak. Bu kapsamda KOSGEB’in imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor, sanayicilerimizin KOSGEB bilgilendirme toplantılarına daha fazla ilgi göstermesini ve KOSGEB’in desteklerinden faydalanmalarını umut ediyorum” dedi.


"SON BAŞVURU TARİHİ 20 EKİM 2017"

KOSGEB Uzmanı Senem Kesimci ise yaptığı konuşmada, proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye kadar destek verildiğini bildirdi. Kesimci, şunları kaydetti:“Katma değerli ve ileri teknolojili sektörler Türkiye ekonomisinin üretim ve dış ticaret yapısının değişmesinde öncü rol oynamaktadır. İmalat sanayiinde hedeflenen yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi için projemizi hayata geçirdik. Proje çağrısı için son başvuru tarihi 20 Ekim 2017. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2016 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, veri tabanı giriş şifreleri ile sisteme girerek başvurularını oluşturabilecektir.”


"KURUMLAR YA DA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İBRAZ ETMEK ZORUNLU"

NACE Rev 2. sınıflamasına göre imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bu programa başvurabileceğinin altını çizen Kesimci, ”Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde ise tüm işletmeler yararlanabiliyor. İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300 bin TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısının ise en az 3 olması gerekiyor. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunlu. Teklif edilen projenin toplam bütçesi ise işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamıyor. Destek oranı tüm bölgelerde yüzde 60’ı geçemiyor” dedi.

Proje teklif çağrısı kapsamında işletmelerin, dördüncü sanayi devrimine hazırlık, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yeşil üretime geçiş konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetleri kapsamında, personel giderleri, kalıp dahil makine-teçhizat giderleri, yazılım giderleri, eğitim danışmanlık gibi hizmet alımları desteklenecek.