7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Duyurusu

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Duyurusu
05.06.2017
  •  A 

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun  4. maddesinin  7. fıkrasına  göre, Üyelerin Odalara  31.03.2017 tarihine kadar olan  aidat borçları ( icraya verilmiş olan alacaklar dahil) aşağıda açıklandığı şekilde yapılandırılacaktır;

 

-         6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar bu kanun hükmünden yararlanamayacak olup, 01.07.2016 - 31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için yararlanabileceklerdir.

 

-         İlgili mevzuattan yararlanmak isteyen Üyelerimiz, Odamız Muhasebe Bölümüne 31.07.2017 tarihine kadar yazılı olarak  başvurmaları gerekmektedir,

 

-          Yasadan istifade etmek isteyip, Odaya yazılı başvuru yapan borçlu üyenin 31.08.2017 tarihine kadar olan aidat borç asıllarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi alınmayacak olup  iptal edilecektir,

 

-         Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen Üyelerimiz,  aidat borç asıllarının 1.taksitini 31.08.2017 tarihine kadar, kalan tutarın ise (her ayın sonuna kadar) aylık altı (6) eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir,

 

-         Ödenmesi gereken tutarları öngörülen süre ve şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş borç asıllarına ilişkin faiz, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tekrar tahsil edilecektir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.