Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

25.04.2017
  •  A 

Sayın Üyemiz;


Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde hazırlamış olan "Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı" 2014- 2020 yıllarını kapsamakta olup, ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı'nın "İmalat Sanayi, Araştırma ve Geliştirme ile Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" faaliyet alanlarında 06 Nisan 2017 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrının son başvuru tarihi 9 Haziran 2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu proje teklif çağrıları ile ilgili detaylı bilgiye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) http://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2560&lst=DuyurularListesi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgilerine.