ALTO’DA İZKA 2015 YILI YENİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ALTO’DA İZKA 2015 YILI YENİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
16.12.2015
  •  A 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 9 Aralık 2015 tarihinde açıkladığı 2015 Yılı Yeni Mali Destek Programları kapsamında bulunan ‘Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’ ve ‘Mesleki Eğitim Mali Destek Programı’ ile ilgili Aliağa Ticaret Odası’nda programların amaç ve öncelikleri, başvuru sahiplerinde aranacak şartlar, mali destek miktarları gibi konuları içeren bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

16 Aralık 2015 Çarşamba günü ALTO M. Ender Özer Seminer Salonu’nda gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarının programı ise şöyle: “10:00­12:00 saatleri arasında Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı, 14:00­16:00 saatleri arasında ise Mesleki Eğitim Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı.”

Kısa kısa…

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı’nın kar amacı güden bileşenine KOBİ vasfı taşıyan işletmeler, kamu kontrolündeki işletmeler, serbest bölge yönetici şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri başvurabilecek iken; kar amacı gütmeyen bileşenine kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, üniversite rektörlükleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, kooperatifler ve birlikler ile dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları başvurabilecek.

Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında ise sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olacak ve belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, üniversite rektörlükleri ve meslek yüksekokulları, MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim iş uygulama merkezleri ve özel eğitim meslek liseleri, ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitim evleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal hizmet merkezleri, organize sanayi bölgesi yönetimleri, kooperatif şeklinde yapılanmış sanayi sitesi yönetimleri ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları başvuruda bulunabilecek.