Kadın Girişimcilerin Önemi Artıyor

Kadın Girişimcilerin Önemi Artıyor
16.11.2011
  •  A 

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

TOBB Kadın Girişimciler  Kurulu ve TOBB İl Kadın Girişimciler  Kurulu’nun çalışma usul ve esasları yeniden hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni mevzuata göre Oda/ Borsalar tarafından kabul edilecek üye kontenjanı artmıştır. İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Toplam Üye Kontenjanı 561 Odamız Üye kontenjanı ise 32 kişiye çıkmıştır.

Ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun İcra komitesi, ilimizdeki kadın girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi, daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirlenmesi, girişimcilik kültürünün ildeki kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme, girişimcilik eğitimleri, seminerler, paneller düzenleme gibi görevleri yürütmektedir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu’na üyelik başvurusu yapmak isteyen kadın girişimcilerin, ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir. Kayıt yaptırmak isteyenlerin www.kadingirisimciler.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu EKSİKSİZ olarak elektronik ortamda doldurduktan sonra çıktısını alıp odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

İlçemize bulunan kadın girişimcileri üye olmaya davet ediyoruz.