MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM TİCARETİ YAPAN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

20.07.2018
  •  A 

SAYIN ÜYEMİZ;

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacı taşıyan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarihli 30331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Bahse konu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan kişiler tarafından yapılması öngörülmüş ve ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, Ticaret İl Müdürlüklerinden alınan Yetki Belgelerine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmez" hükmüne yer verilmiştir.


İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelere yetki belgeleri Mayıs ayı itibariyle İl Müdürlüklerindeki bilgi sistemi üzerinden verilmeye başlanılmış olup, firmaların yetki belgelerini alabilmeleri için "Motorlu Kara Taşıtları alım satım danışmanı veya Motorlu Kara taşıtları alım satım sorumlusu alanlarından birinden Mesleki Yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.


Mesleki yeterlilik belgeleri yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir. Dolayısıyla mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge bulunmamakta olup çeşitli kurum ve kuruluşların bu belgeler yerine geçen belgeler verdiğine ilişkin açıklama ve yönlendirmelerine itibar edilmemesi gerekmektedir.


Bu kapsamda Odamız tarafından, yetkilendirilmiş belge kuruluşu ile iletişime geçilerek, (Seviye 4) ve (Seviye 5) Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen üyelerimiz ve çalışanları için sınav organizasyonu için ön başvuru alınmaktadır. Alınan talepler doğrultusunda sınavlar planlanacak olup, kesin sınav tarihleri ayrıca belirlenecektir.


Söz konusu mesleklerde belge almak isteyen üyelerimizin ve/veya çalışanlarının, en geç 31.07.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.

 

Bilgi için 6164151 dh.5 Seçil Şahin

Saygılarımızla

Aliağa Ticaret Odası