2018 NİSAN ALTO ORGAN SEÇİMLERİ YETKİ BELGESİ HK.

13.03.2018
  •  A 

ALİAĞA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ODAMIZ ÜYELERİNE DUYURULUR

ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE;

ANONİM şirketlerinde, (TTK 365.371) şirketi münferiden veya müştereken her konuda temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olan yönetim kurulu üyeleri ile müdürleri adına, LİMİTED  şirketlerde,  (TTK 623) her konuda temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili şirket müdürleri adına, KOOPERATİFLERDE ise,  her konuda temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olan yönetim kurulu üyeleri  adına YETKİ BELGESİ düzenlenebileceği önemle duyurulur. Belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

NOT: TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKETİN SINIRLI YETKİYE HAİZ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI KULLANABİLMELERİ İÇİN SINIRSIZ BİR YETKİ İLE YETKİLENDİRİLMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

(ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE  UYGULAMASI (TTK madde 367-371- 629 ) İLE  GÖREVLENDİRİLEN ŞİRKET YETKİLİLERİNE SEÇİMLER İLE İLGİLİ OLARAK YETKİ BELGESİ DÜZENLENEMEYECEKTİR.)

25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 134’üncü Maddesine istinaden, Oda Üyeliği iki (2) yıldan az olan üyelerimiz Odamız organ seçimlerinde oy kullanamayacaklardır.

• Tüzel kişilerin seçmenliği,

Tüzel kişilerin seçme hakkını kullanabilmesi için diğer şartların yanı sıra, şirketin; ticaret siciline tescil edilmiş ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

Temsile ve bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin seçim tarihinden altı ay önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu süre içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şartı aranmaz.

SEÇİM YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

 

 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla

ALİAĞA TİCARET ODASI