K YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

19.01.2018
  •  A 

Sayın Üyemiz,

08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler olmuştur. Özellikle iş ve işlemlerini yürütmüş olduğumuz “K” türü yetki belgelerinde yapılan değişiklikler önem arz etmektedir.

– K1, K2 ve K3 yetki belgesi ücretleri düşmüş olup, K1 ve K2 yetki belgesi ücreti 10.000 TL. olmuştur. K3 yetki belgesi ise 5.000 TL. olarak belirlenmiştir.

– Kamyonet sınıfı araçlar ile K1* ve K2* yetki belgesi ücretlerinde %75 oranında indirim uygulanmakta olup, yetki belgesi ücreti 2.500 TL. olarak uygulanmaktadır.

– Yetki belgelerine yeni eklenecek araçların taşıt kart ücreti 300 TL. olarak belirlenmiştir.

– K1 ve K3 yetki belgelerinde uygulanan asgari kapasite şartları düşürülmüş olup, K1 yetki belgesi alacak gerçek kişilerden 25 ton, K1 belgesi alacak olan şirketlerden 50 ton ve K3 yetki belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kişilerden 35 ton kapasite şartı aranmaktadır.

– K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde kapasite şartı sağlanacak araçlarda aranan 20 yaş şartı kaldırılmıştır.

– K1 ve K3 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerde aranan sermaye şartı kaldırılmıştır.

– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 21’nci maddesine göre iptal edilen (Gerçek kişinin ölümü) yetki belgeleri hariç, iptal edilmiş veya yenileme hakkı bulunmayan yetki belgesi sahipleri aynı yetki belgesini talep etmeleri halinde mevcut yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde yetki belgesi tam ücretinin %50’ sini ödemeleri halinde yetki belgesi yeniden düzenlenir ve belgeye kayıt edilecek araçlar için taşıt kartı ücreti tam olarak ödenir.

– Taşıt belgesinde kayıtlı olup, araç muayene bitim tarihinden sonraki 30 takvim günü içerisinde muayenesi yapılmayıp taşıt belgesinden re’sen düşülen araçlar ile yetki belgesi yenileme işlemlerinde taşıt belgesinde kayıtlı araçlar için taşıt kartı ücreti 60 TL olarak uygulanmaktadır.

Saygılarımızla
Aliağa Ticaret Odası