KOSGEB AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI ARAŞTIRMA ANKETİ

AR-GE VE İNOVASYON (YENİLİK) DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.  

KOBİ TEKNO YATIRIM DESTEK PROGRAMI

İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.

Bu anket ile Ar-ge ve İnovasyon çalışması yapmak, Kobi Tekno Yatırım Destek Programından faydalanmak isteyen üyelerimizi – girişimcileri tespit ederek, bölgemizdeki firmaların KOSGEB desteklerinden faydalanmasını hedeflemekteyiz.