İnsan Kaynakları Politikası

  • Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli sayıda nitelikli personeli istihdam etmek
  • Çalışanlarımızın yetkinliğini eğitimler düzenleyerek ve eğitimlere göndererek arttırmak, mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak
  • Personelimizin hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa ve iş kanununa uymak
  • Personelimizin motivasyonunu arttırmak için sosyal etkinlikler düzenlemek
  • Personel memnuniyetinin yüksek tutulmasını sağlamak