Üye İlişkileri Politikası

  • Üye memnuniyetini ön planda tutmak,
  • Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üyelerimize kaliteli hizmet sunmak,
  • Kalite standartlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyıp hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
  • Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak
  • Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına eğitimler düzenlemek
  • Üyelerimizden gelen sorunları çözerken; çözüm odaklı olmak, uygulanabilir çözüm önerileri bulmak ve uygulamak
  • Üyelerimizin isteklerini doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde yanıtlamak,
  • Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek
  • Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek