TORBA YASADA VERGİ MEVZUATINA VE DİĞER BAZI MEVZUATLARA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER

Sayın Üyemiz,

Vergi mevzuatı ve diğer bazı mevzuatlara yönelik yeni düzenleme ve değişiklikler içeren 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7061 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisinden, Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV); asgari ücrete uygulanan artan oranlı gelir vergisinden, kira gelirlerine uygulanan vergi gibi birçok vergi uygulamasında üyelerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler yapılmıştır.

7061 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenlemelere ilişkin hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.

İncelemelerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

ALİAĞA TİCARET ODASI

RAPOR

Eğitim Yardımı

ARAMA

Facebook


Memnuniyet Anketi

Üye Bilgi Güncelleme Formu

İhale Bülteni

Şikayet ve Öneri Formu

Üye Bilgi Sorgulama