Petrol Ofisi, ISO Kalite Belgesi Aldı

Perşembe, 22 Kasım 2007 10:36
Petrol Ofisi'nin Türkiye genelindeki 10 terminali, BSI (British Standart Institute) firmasý tarafýndan ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi ile belgelendirildi.

Akaryakýt ve madeni yað sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi'nin Türkiye genelindeki 10 terminali, BSI (British Standart Institute) firmasý tarafýndan ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi ile belgelendirildi.

 

Akaryakýt ve madeni yað sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi'nin Türkiye genelindeki 10 terminali, BSI (British Standart Institute) firmasý tarafýndan ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi ile belgelendirildi.

 

Petrol Ofisi'nin Trabzon, Samsun, Kýrýkkale, Derince, Haramidere, Kepez, Aliaða, Antalya, Mersin, Ýskenderun'da bulunan 10 akaryakýt terminali ISO 9001:2000 Kalite Belgesi aldý. Petrol Ofisi Tedarik Zinciri Yönetim Direktörü Reha Talu, "Tesislerimizi geliþtirmek ve yenilemek için çalýþmalarýmýza aralýksýz devam ediyoruz. Teknolojisi ile AB standartlarýnýn da üstüne çýkan tesislerimizin ISO 9001:2000 Kalite Belgesi almasýndan dolayý büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuþtu. 

 

Marmara Denizi'nin hem doðu, hem batý ucunda terminali bulunan ve birden çok hizmet verebilen tek þirket olan Petrol Ofisi; Derince Terminali sayesinde Ýzmit Körfezi'ne, yapýlan yatýrýmlarla deniz satýþlarý yapýlabilir hale gelen Haramidere Terminali sayesinde Ýstanbul bölgesine kesintisiz ve süratli hizmet verebiliyor. Petrol Ofisi, bu yýl içinde Trabzon, Samsun, Haramidere, Aliaða, Antalya, Mersin, Ýskenderun ve Kýrýkkale terminal laboratuarlarýný, EPDK Teknik Kriterler Yönetmeliði 2.Kademe testleri yapabilecek þekilde geliþtirdi. Tüm terminal laboratuarlarý için TURKAK'a akreditasyon baþvurusu yapan þirket, 2008 Temmuz tarihine kadar akreditasyon muafiyeti almýþ bulunuyor. Bu uygulamalar çerçevesinde terminallere giren, müþteri ve bayilere teslim edilen akaryakýt kalitesi tam anlamýyla kontrol altýna alýndý.

 

 

Resim Galerisi

petrolofisi.jpg

Facebook