Ev isteyene Anadolubank'tan fırsat

Salı, 25 Eylül 2007 16:21
Ev almak isteyene Anadolubank’dan büyük fýrsat! Anadolubank konut kredisi sabit faiz oraný, 180 ay vadede %1,25 olarak belirledi.

Anadolubank Perakende Bankacýlýktan sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Recep Atakan tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Anadolubank konut kredisi sabit faiz oraný, 180 ay vadede %1,25 olarak belirlendi.

Atakan: “Anadolubank, rekabetçi anlayýþýný sürdürerek yine piyasadaki en uygun sabit faiz oranýný sundu. Konut sahibi olmak isteyenlere daha büyük kolaylýk saðlamak için, vadelerimizi de 10 yýldan 15 yýla çýkardýk. Üstelik dolar ve euro cinsinden uygulanan konut kredi faiz oranlarýmýzý da indirdik” dedi. Bugün itibarý ile Anadolubank, dolar ve euro cinsinden 120 ay vadedeki konut kredilerini %0,75 faiz oraný ile uygulayacak. 

ANADOLUBANK’TAN DÜÞEN FAÝZ ORANLARINDA DA ÝNDÝRÝM

Anadolubank konut kredisi sabit faiz oranýnýn yaný sýra “düþen faiz ” oranlarýnda da indirim uyguladý. 10 yýl vadede sunulan ve %0,49’ a kadar inen “düþen faiz” oraný %1,34’ ten, beþ yýl vadede %0,95’e kadar düþen faiz oraný ise %1,32’den baþlýyor.

 

Böylelikle, konut sahibi olmak isteyenler, Anadolubank’ ta, ister 180 ay vadede %1,25 oraný ile cazip sabit faiz oranýndan, ister 5 yýl ve 10 yýl vadeli her yýl düþen faiz oranlarýndan yararlanabiliyor.

Resim Galerisi

recep-atakan-anadolubank.jpg

Facebook