Eylül ayýnda 31 fuar düzenlenecek

Perşembe, 06 Eylül 2007 00:22
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Eylül ayýnda toplam 31 fuara izin verildi. 31 fuarýn 14’ü Ýstanbul’da, 4’ü Ankara’da, 13’ü Anadolu’nun muhtelif illerinde yapýlacak.

Eylül ayýnda 31 fuar düzenlenecek

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Eylül ayýnda toplam 31 fuara izin verildi. TOBB'dan yapýlan açýklamaya göre, Eylül ayý içerisinde düzenlenecek olan 31 fuarýn 14’ü Ýstanbul’da, 4’ü Ankara’da gerçekleþtirilirken, 13’ü ise Anadolu’nun muhtelif illerinde yapýlacak.

 

Eylül ayý içerisinde düzenlenecek fuarlar arasýnda 6-7 Eylül tarihleri arasýnda Çorum’da, 20-21 Eylül tarihleri arasýnda Eskiþehir’de  yapýlacak olan KOBÝ Bilgi ve Eðitim Fuarlarý dikkat çekiyor.

 

6-9 Eylül tarihleri arasýnda  Uluslar arasý Mermer, Doðal Taþ Ürünleri ve Teknolojileri Fuarý Ýstanbul CNR’da  düzenlenirken, 8-12 Eylül tarihleri arasýnda Uluslar arasý Ýstanbul Mobilya Fuarý Tüyap’da tüketici ve firmalarý bir araya getirecek.

Yurt içinde fuar düzenleme konusunda yetki belgesini TOBB veriyor.

 

TOBB Eylül 2007 Fuar takvimini bilgisayarýnýza indirmek için týklayýnýz

 

Resim Galerisi

tobb.gif

Facebook