Türk Telekom’dan GSM indirimi

Salı, 25 Temmuz 2006 00:27
Türk Telekom, yeni ara baðlantý tarifesiyle sabit hatlardan GSM mobil telefonlarýný aramalarda 1 Aðustos’tan itibaren yüzde 26 ile yüzde 44 arasýnda indirimler uygulayacaðýný açýkladý.

Türk Telekom, yeni ara baðlantý tarifesiyle sabit hatlardan GSM mobil telefonlarýný aramalarda 1 Aðustos’tan itibaren yüzde 26 ile yüzde 44 arasýnda indirimler uygulayacaðýný açýkladý.

Türk Telekom’dan yapýlan açýklamaya göre, yeni fiyatlandýrmalarýn devreye girmesiyle indirimin yanýnda Avea, Turkcell ve Telsim’i sabit hatlardan aramak da ücretlendirme açýsýndan ayný seviyeye getirildi. En yüksek indirim oraný yüzde 44 ile ÞirketHATT ve KonuþkanHATT tarifelerine yansýdý.

Cep telefonlarýný aramanýn dakikasý, KDV dahil ÖÝV hariç olmak üzere, ÞirketHATT sahipleri için 27,2 YKr, KonuþkanHATT kullanýcýlarý için 30 YKr, StandartHATT kullanýcýlarý için 39,7 YKr ve HesaplýHATT/YazlýkHATT kullanýcýlarý için ücretsiz kontör dahilinde 39,7 YKr, ücretsiz kontörü aþmalarý durumunda ise 75,2 YKr olacak.

Resim Galerisi

telefon.jpg

Facebook