MKE 26 Haziran'da hurda satacak

Pazar, 17 Haziran 2007 14:38
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü, teknik özellikleri ve durumu itibarýyla ihtiyaç fazlasý olan muhtelif cins hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtý.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda   Ýþletmesi Müdürlüðü, teknik özellikleri ve durumu itibarýyla ihtiyaç   fazlasý olan muhtelif cins hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtý.

Ýhaleler, “kapalý zarfla teklif alýnarak” 5-12-14-19 ve 26 Haziran 2007 tarihlerinde saat 14.00'de Ankara merkezde yapýlacak. 

 

Satýþa katýlmak isteyen firmalar teknik þartnameyi Ankara'da MKE Hurda   Ýþletmesi Pazarlama ve Satýþ Müdürlüðü, Ýstanbul'da Ýstanbul Bölge   Müdürlüðü ile Kýrýkkale, Aliaða/Ýzmir ve Seymen/Ýzmit MKE Hurda   Müdürlüklerinden temin edebilecekler. 

 

Teknik þartnameye göre hazýrlanacak olan teklif mektuplarý ise ihale   günü ihale saatine kadar Ankara'da MKE Hurda Ýþletmesi Pazarlama ve   Satýþ Müdürlüðüne verilecek. 

 

Söz konusu ihale ile satýlacak olan malzemeler þöyle: 

“Muhtelif iþ makinesi ve yedek parçalarý, muhtelif araç ve yedek   parçalarý, alüminyum, plastik, diesel ve benzinli motor, motorbot,  tezgah, pik, köþebent, koltuk-kanepe, armatür, ahþap, dorse,   motobisiklet ve bisiklet, kompresör, yatak, tavan vinci, kablo kýlýfý,  lastik, bez, kaðýt, toz plastik, pudra tuz, demir çelik pano, beton   direk, alüminyum havai hat teli, alüminyum talaþý, demir çelik elektrik   direði, elektrik ve elektronik malzeme, terersubat, galvanizli raf sacý,   jeneratör, ekovat, uçak çeker, araç lastiði, bakýr radyatör, klima,   sökümü ekonomik olmayan malzeme, elektrik sayacý, elektrik dinamosu,   palet ve palet zinciri, rediktör, konvayör bant lastiði, caraskal,   paslanmaz, sondaj makinasý, karavan, demir çelik mil ve vagon tekeri,   devre kesici, manganlý malzeme, çelik talaþý, bakýr arayiþi, çinko   arayiþi, demir arayiþi, nikelli pirinç boru, fan, kaynak makinesi,   salter, trafo, tav ocaðý, sondaj matkap ucu, lastik, bronz, krom nikelli   elek, antimomlu bronz talaþý, antimomlu kurþun, kurþunlu antimomlu   pirinç, pirinç vana''  

Resim Galerisi

mke.gif

Facebook