Denizcilik Sektörü Aliaða'da toplanacak

Pazartesi, 11 Haziran 2007 18:12
Deniz Ticaret Odasý Ýzmir þubesi, her yýl gerçekleþtirdiði sektör toplantýlarýnýn dördüncüsünü 12 Haziran Salý günü Saat 16.15’de Aliaða Ticaret Odasý seminer salonunda düzenleyecek.

Denizcilik Sektörü Aliaða Ticaret Odasý’nda toplanacak. 12 Haziran 2007 Salý günü (yarýn) saat 16.15’de yapýlacak olan sektörel toplantýda bölgede denizcilerin sorunlarý, Aliaða Pasaport Polisi uygulamasý, liman ve tersane yatýrýmlarýyla atýklar ve denizcilik mevzuatý konuþulacak. 


Toplantýya; Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi Baþkaný Geza Dologh, DTO Ýzmir Þubesi yöneticileri, DTO Aliaða Temsilcisi Cengiz Çanka, Aliaða Kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Aliaða Belediye Baþkaný Tansu Kaya, Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka, Liman baþkaný Turgay Okur ve sektör temsilcileri katýlacak. 


Deniz Ticaret Odasý Ýzmir þubesi, her yýl gerçekleþtirdiði sektör toplantýlarýnýn dördüncüsünü 12 Haziran Salý günü Saat 16.15’de Aliaða Ticaret Odasý seminer salonunda düzenleyecek. 


DTO Ýzmir Þubesi Baþkaný Geza Dologh ve yönetim kurulu üyeleri toplantýdan önce Aliaða kaymakamý Emir Osman Bulgurlu, Aliaða Belediye Baþkaný Tansu Kaya ve Aliaða Ticaret Odasý Baþkaný Adnan Saka’yý makamýnda ziyaret edecek.

Resim Galerisi

geza-dologh.jpg

Facebook