Finansbank, KOBÝ'lere özel kredi sunacak

Perşembe, 17 Mayıs 2007 12:48
Finansbank, "Dýþ Ticaret Destek Paketi" ile KOBÝ'lere ihracat ve ithalat finansmanýnda özel kredi fýrsatlarý sunacak.

Finansbank, "Dýþ Ticaret Destek Paketi" ile KOBÝ'lere ihracat ve ithalat finansmanýnda özel kredi fýrsatlarý sunacak.

Finansbank'tan yapýlan yazýlý açýklamada, bankanýn KOBÝ'lerin ihtiyaçlarýný düþünerek oluþturduðu imalat, tarým, turizm, taahhüt, ticaret ve ticari araç destek paketlerinden sonra, uygulamaya baþlayacaðý "Dýþ Ticaret Paketi" ile müþterilerine 4 farklý kredi sunacaðý kaydedildi.

 

Açýklamada, paket kapsamýnda, "Ýhracata Hazýrlýk Kredisi", "Ýhracat Siftah Kredisi", "Fuar Destek Kredisi", "Ýthalat Destek Kredisi" adlý kredilerin yer aldýðý bildirildi.

 

Açýklamada ayrýca, Finansbank'ýn, "Dýþ Ticaret Destek Paketi"ni kullanan KOBÝ'lere, Deulcom iþbirliði ile 32 saatlik ücretsiz Ýþ Ýngilizcesi kurslarý, dýþ yazýþmalarda kullanabilecekleri Word ortamýnda çalýþan Türkçe-Ýngilizce hazýr mektup örnekleri içeren bir CD ile Avrupa Bilgi Merkezlerine eriþim ve kayýt gibi avantajlar da saðlayacaðý belirtildi.

Resim Galerisi

finansbank-aliaga.jpg

Facebook