İzmir Odalar ve Borsalar Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı

Perşembe, 06 Ekim 2011 07:42

İzmir Ticaret Odası(İZTO) sekretaryasında, il genelindeki ticaret odaları, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Ticaret Borsası'nın da katılımıyla 4 ayda bir düzenlenen İzmir İli Oda ve Borsalar Ortak Yönetim Kurulları Toplantısı, Menemen Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Foça'da gerçekleştirildi. Toplantıda, oda ve borsaların bölgeleriyle ilgili projeleri, planladıkları çalışmalar ve talepleri ele alındı.

Toplantı gündeminde İzmir ilini genel olarak ilgilendiren teşvik konularına, gümrük uygulamalarına, organize sanayi bölgelerine ilişkin yatırımlara yönelik gündem maddeleri konuşuldu. Bunların yanı sıra özellikle Aliağa Ticaret Odası’nın uzun süredir üzerinde durduğu, İzmir’in kuzeyinde lojistik köy ya da merkez kurulması ve yine İzmir’in kuzeyinde bulunduğu yer ile ilgili bölümleri kapsayan üniversite kurulması konuları toplantıda derinlemesine tartışıldı.

Aliağa 1968’lerden beri kontrolsüz büyüyor

Toplantıda İzmir Ticaret Odası ile ilçe ticaret odalarının yatırım projeleri, karşılaştıkları sorunlar ve talepleri de yöneticileri tarafından dile getirilirken, toplantıda söz alan Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka Aliağa ve çevresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Saka, Aliağa’da 1968’lerden beri hızlı bir büyüme içinde olduğunu, dolayısıyla Aliağa’nın devamlı göç aldığını ancak bu genel büyümeye paralel altyapı çalışmalarının gerektiği gibi yapılamadığını söyledi.

Yeni yatırımlar, ticari ve sosyal yaşam altyapı çalışmaları ile desteklenmeli

Yeni yatırım almanın ve büyümenin Aliağa için ve her şeyden önemlisi ülke için önemli olduğunu kaydeden Saka: “Bu büyüme tabiî ki bizleri sevindiriyor ancak büyümenin kontrolsüz olması ve altyapı desteğinin sağlanmaması nedeniyle Aliağa olarak birçok sıkıntı ile karşı karşıyayız. Örneğin, Aliağa limanlar anlamında ülkenin önde gelen bölgelerinden. Bu limanlardan yılda yaklaşık 45-50 milyon ton elleçleme yapılıyor. Aliağa limanlarına gelen gemi ve konteyner trafiğine bakacak olursak ciddi bir artış ile karşı karşıyayız. Gelen giden gemi sayıları 2009’da 7529 iken, 2010 yılında 9441 olmuştur. 2011 yılı da normal şartlarda tamamlandığı takdirde bu sayı artacaktır. Özellikle konteyner trafiğinde çok ciddi bir artış göze çarpıyor. 2010 yılında 112.507 olan konteyner sayısı, 2011 yılının ilk 6 ayında 78.215 sayısına ulaşmıştır. Ancak bu liman ve iskelelerdeki işlem hacmi böylesine artarken buraya araçlar nereden gidecek, nasıl gidecek, depolama nerde yapılacak, gelen giden ticaret erbabları, çalışanlar nerede kalacaklar, bu insanların çocukları hangi okullarda okuyacak, hangi hastanede tedavi olacak? Hiçbir planlama yapılmıyor. Şimdi Kuzey Ege’ye bir liman yapılıyor. Bu limanın geri hizmeti muhakkak oluşturulmalı, sosyal yaşam mahalleri muhakkak oluşturulmalı. Bölgede doğacak istihdam açığına ilişkin kalifiye eleman yetiştirecek üniversite ya da yüksekokul muhakkak kurulmalı. Her şeyden önemlisi tüm bu altyapı, geri hizmet ve sosyal yaşam altyapı planlaması merkezden değil, yerel yönetimler, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla yapılmalıdır” dedi.

Üyelerimiz İZSU’nun uygulamalarından rahatsız

Aliağa Ticaret Odası üyelerinin yaşadığı sıkıntılara da kısaca değinen Saka: “ İZSU, 05/305 sayılı kararı ile esnafa ucuz su verilmesini öngörmüştür. Bu kararda açıkça (ait oldukları meslek odalarından Birlikçe onanmış belge getirmek kaydı ile geçerli uygulamaya dahil olunacaktır) denmesine rağmen, bize bu uygulamanın Ticaret Odası üyelerini kapsamadığını belirtilerek, Ticaret odası üyesi olan bu tür işyerlerine yüksek fiyattan su veriliyor ve üyelerimiz haksız rekabete maruz kalıyor. Bu konuda 4 kez İZSU’ya sorunumuzu dile getirmemize rağmen 2008 yılından beri konu ile ilgili hiçbir çözüm yolu aranmamıştır. Gelen cevap yazılarında uygulamanın bu yönde olduğu, değişiklik için genel kurur kararı gerektiği belirtilmiş olup tüm ısrarlarımıza rağmen ne net bir cevaba ne de çözüme ulaşabildik” dedi.

5 kat ve üzeri binalarda tek su sayacı uygulaması sorun çıkaracaktır

Başkan Saka İZSU ile üyelerin yaşamış olduğu farklı bir sıkıntıdan da bahsederek şunları söyledi “İZSU’nun 5 kat ve üzeri binalarda tek su sayacı uygulaması ilerleyen dönemde beraberinde sorunlar çıkaracaktır. Her türlü anlaşmazlığa ve soruna yol açacak olan bu uygulama ile su giderlerinin hesaplanmasına ve ücretlerin toplanmasına ilişkin sıkıntılar çıkacağı aşikardır. Bu sorunumuzu İZSU’ya bildirdiğimizde ise aldığımız cevap uygulamanın bu yönde olduğu, yeni tesisat projelerinin ilgili kurumlarca sadece tek su sayacı olması durumunda onaylandığı yönünde olmuştur. Bizler bu uygulamaların yeniden gözden geçirilerek iyileştirmeye gidilmesini istiyoruz, bu konuda İZSU Genel Müdürlüğü’nden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yardım talep ediyoruz” dedi.

 

Haber Foto 1

Haber Foto 2

Haber Foto 3

Facebook