Yeni Eðitimlerimiz

Perşembe, 16 Haziran 2011 11:35
Aliaða Ticaret Odasý, Ege Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi ve Ege Üniversitesi iþbirliði ile yeni kurslar açmayý planlýyoruz.

Aliaða Ticaret Odasý, Ege Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi ve Ege Üniversitesi iþbirliði ile açmayý planladýðýmýz yeni kurslarýmýza katýlmak için;

 

 

Katýlým durumunuzu bildiren formu:

 

E-Posta         : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Fax              : 6166772

yolu ile göndermenizi ya da odamýza elden teslim etmenizi rica ederiz.

 

Bilgi için tel    : 6164151 dahili 12

 

 

 

Kurslarýn Listesine ve Baþvuru Formuna ulaþmak için aþaðýdaki Linklere týklayýnýz.

Kurslarýn Listesi

Baþvuru Formu

 

Resim Galerisi

egitimlerimiz.jpg

Facebook