Ülkenin 2023 Vizyonuna Giden Yolda Aliağa

Perşembe, 19 Temmuz 2012 09:17 Yazan&Gönderen  Adnan Saka

Aliağa gerek stratejik konumu, gerek coğrafi yapısı ile birçok alanda ön plana çıkan bir ilçe. Ayrıca, Aliağa coğrafi yapısı, limanları, demir çelik sektörü, enerji sektörü ve ağır sanayi, Organize Sanayi Bölgesi, Gemi Söküm tesisleri ile hızlı gelişiyor, ülkenin 2023 vizyonunda önemli bir yer tutuyor.

Kısaca açıklayacak olursak;

Aliağa limanlarından 2011 yılında 40 milyon ton elleçleme yapılmıştır ki, %100 kapasiteyle çalışılmadan bu istatistik elde edilmiştir. Halihazırda yapımı devam eden Kuzey Ege Çandarlı Limanı ve buna ilave Socar Turcas-Petkim'in yapacak olduğu limanlar ile yakın gelecekte Aliağa'nın ülkenin en önde gelen liman bölgelerinden biri olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

%22 İle Demir Çelik üretiminde Türkiye Üçüncüsüyüz

Limanların hemen yakınında bulunan demir çelik firmaları üretimi ile Türkiye'de İskenderun ve Marmara'nın ardından Türkiye demir çelik üretiminin %22'sini karşılayarak 3. Sırada yer alıyor. Aliağa demir çelik sektörünün yakın gelecekte, yaptıkları teknoloji yatırımları ve kurdukları yeni fabrikaların olumlu etkisini hissetmeye başlayacağı düşün-cesindeyim. Ülkenin tek gemi söküm tesislerinin de Aliağa'da bulunuyor olması sektörün hızlı yükselişine olumlu etkileri ile katkıda bulunmaktadır.

SOCAR'ın Yapacağı Yatırım Aliağa ve Bölgenin Değerini Artıracaktır

Ağır sanayi kuruluşlarının devamlı yaptığı yatırımlar, SOCAR'ın yapacak olduğu rafineri yatırımı Aliağa'nın ve bölgenin değerini artıracaktır. Buradaki sanayi ile bağlantılı enerji yatırımları yapılmaktadır. Enerji bölgesi olan Aliağa'ya hızla rüzgar gülleri, termik santral yapılmakta, bazı projeler de plan aşamasında beklemektedir. Biz, Aliağalı olarak çevreye duyarlı santraller yapılmasını hak ediyoruz ve istiyoruz. Aliağa'ya yapılacak her türlü enerji ya-tırımının da çevreye duyarlı kriterler dikkate alınarak yapılması gerektiği inancındayım.

Aliağa'da kurulacak bir lojistik köyün etkileri yatırımların daha hızlı gelmesini sağlayacaktır

Bölgede lojistik köy kurulması için hızlı bir çalışma ve çaba söz konusudur. İlerleyen süreçte, altyapısı hazır bekleyen Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nin de avantajları ile Aliağa'da kurulacak bir lojistik köyün etkileri yatırımların daha hızlı gelmesini sağlayacaktır. Aliağa dinamikle-rinin kaçınılmaz kıldığı lojistik köy kurulmasına giden yolda Aliağa liman bölgelerinde yaşanan yol-depolama gibi sıkıntıların, sosyal yaşam alanlarındaki eksiklikler gibi bazı sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Yerel yönetimler ve merkezin birlikte hareketi ile bu çalışmaların olumlu şekilde sonuç-landırılacağı, dolayısı ile Aliağa'nın ülke ekonomisine katkısının çok daha yukarılara çıkacağı kanısındayım.

EXPO 2020'ye Giden Yolda ve Ülkenin 2023 Vizyonuna Giden Yolda Planlamalar İyi Yapılmalı

Aliağa'nın, İzmir'in adını duyur-mamız, ülkenin ekonomik ve sosyal anlamda yükselişi için, ülkenin 2023 vizyonu ile EXPO 2020'ye giden yolda bazı önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizmek isterim.

Öyle ki, bölgede yapılacak ekonomik ve sosyal yatırımların planlama ve gerçekleş-mesi aşamalarında yerel yönetimlerin, dinamiklerin etkisi artırılmalı. Yerel yöne-timlerin ve dinamiklerin düşünce ve ö-nerileri alınmalı. Bulunduğu bölgeyi en iyi tanıyan orada yaşayan insanlardır. Bölge halkı sosyal sıkıntıları hissedendir, ticareti yapanlar, üretenler ekonomik sıkıntıları hissedenlerdir. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak istiyorsak, bölgede yaşanan sıkıntıları bu kişilere sorarak çözme yoluna gitmeliyiz ki hedeflere ulaşılabilelim.

Yerel yönetimler ve merkezdeki idareciler bir arada hareket etmeliyiz

Eğer sıkıntıları ortadan kaldırmak, eğer sesimizi duyurmak istiyorsak, 2023 vizyonuna ve EXPO 2020'ye giden yolda yerel yönetimler, dinamikler ve merkezdeki idareciler bir arada hareket etmeliyiz ki doğru adımlar atalım, hakkettiğimiz değerlere el ele koşalım, koşabilelim.

Adnan Saka

Adnan Saka

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir