MECLİS

Yapım aşamasında...

Meclisin İşlev ve Görevleri

Aliağa Ticaret Odası'nın (ALTO) en yüksek karar ve denetim organıdır. Oda Meclisi 4 yılda bir seçilir ve meslek gruplarınca seçilen üyelerden oluşur. Aliağa Ticaret Odası protokolde, Meclis Başkanı tarafından temsil edilir. Meclis; çalışmalarında, kendi üyeleri arasından oluşturduğu komisyonlardan da yararlanır.

Aliağa Ticaret Odası Meclisi'nin Görevleri;

  • 5174 sayılı yasada belirtilenlerin yanı sıra, Aliağa Ticaret Odası Meclisi; ALTO'nun temel hedeflerinde yazılı ilkelerin gerçekleşmesine ve bu ilkelerin gerçekleşmesine engel oluşturan karar ve önlemlerin alınması halinde, bunların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunur.
  • ALTO Meclisi, ilgili yasada belirtilen görevlerini gerçekleştirmek için, düzenleme, seçme, atama, cezalandırma, anlaşmazlıkları çözme ile bütçeyi ve kesin hesapları onama, yıllık iş programını onaylama yetkilerini kullanmaktadır.