TİCARET SİCİL KAYIT SURETİ

TİCARET SİCİL KAYIT SURETİ

Odamız üyelerinin Sicil Kayıtlarının tutulduğu dosyalarından alınan suretlerinin aslına uygun olduğunun tasdiki. Dilekçe ile talep edilir. Her yıl Resmi Gazetede yayınlanan harçlar tarifesiyle belirlenen bedeller karşılığında verilir.